Betingelser og vilkår

1. Introduktion

Følgende er betingelser og vilkår for brug af dk (Site). Sitet drives af RH Smith & Son (Wigmakers) Ltd, der driver virksomhed under navnet Smiffy's (vi, os og vores). Vi er et aktieselskab, der er registreret i England. Vores registreret selskabsnummer er 1179968 med hovedkontor på Peckett Plaza, Gainsborough Business Park, Caldicott Drive, Gainsborough, Lincolnshire DN21 1FJ. Vi er medlem af Giftware Association. Vores momsregistreringsnummer er GB 129 5795 28.

Din brug af Sitet er underlagt disse betingelser og vilkår, og ved brugen af sitet accepterer du at være bundet af disse.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse betingelser og vilkår fra tid til anden ved at ændre dem på Sitet. Disse betingelser og vilkår blev sidst opdateret den januar 2017.

2. Adgang til Sitet

Vi kan ikke garantere en kontinuerlig, uafbrudt eller fejlfri drift af dette Site. Der kan være tidspunkter, hvor visse funktioner, dele af eller indhold på Sitet, eller hele Sitet, bliver utilgængeligt (enten på en planlagt eller uplanlagt basis) eller ændres, suspenderes eller inddrages af os, efter vores eget skøn, uden at vi varsler dig. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for eventuel utilgængelighed, ændring, suspension eller inddragelse af Sitet eller funktioner, indhold eller dele af Sitet.

3. Hvad du har lov til at gøre

Du kan kun bruge Sitet til ikke-kommerciel brug, og kun i overensstemmelse med disse betingelser og vilkår. Du kan hente og vise indhold fra Sitet på en computerskærm, printe og kopiere enkelte sider og, under forbehold af næste afsnit, gemme sådanne sider i elektronisk format. Yderligere betingelser kan også være gældende for visse funktioner, dele eller Sitets indhold og, hvor de er gældende, vist på skærmen eller tilgængelige via et link.

4. Hvad du ikke har lov til at gøre

Undtagen i det omfang, der udtrykkeligt er fastsat i disse betingelser og vilkår, er det ikke tilladt at:

 • 'skrabe 'indhold eller opbevare indholdet af Sitet på en server eller andre lagringsenheder, der er forbundet til et netværk, eller oprette en elektronisk database ved systematisk at downloade og lagre hele indholdet af Sitet;
 • fjerne eller ændre indhold af Sitet eller forsøge at omgå sikkerheden eller forstyrre funktionaliteten af Sitet eller serverne, der hoster det; eller oprette links til Sitet fra andre websites uden vores forudgående skriftlige samtykke [, selvom du kan linke fra et website, som drives af dig forudsat, at linket ikke er misvisende eller vildledende og på retfærdig vis angiver dets destination, at du ikke antyder, at vi støtter dig, dit website eller produkter eller tjenester, du tilbyder, du lænker til (og du ikke framer eller replikerer) startsiden på Sitet, og det lænkede website ikke indeholder indhold, der er ulovligt, truende, misbrugende, injurierende, pornografisk, uanstændigt, vulgært, uanstændigt, fornærmende eller som krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en tredjepart].
 • Du kan kun bruge Sitet og det, der er tilgængelige fra Sitet, til lovlige formål (i overensstemmelse med alle gældende love og forordninger), på en ansvarlig måde, og ikke på en måde, der kan skade vores navn eller omdømme eller vores partneres navn og omdømme.
 • Alle rettigheder, du får tildelt under disse betingelser og vilkår, ophører øjeblikkeligt, hvis du overtræder dem.

5. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder af alt indholdet på Sitet (herunder tekst, grafik, software, fotografier og andre billeder, videoer, lyd, varemærker og logoer) ejes af os eller vores licensgivere. Medmindre det udtrykkeligt er anført her, er der intet i disse betingelser og vilkår, der giver dig rettigheder angående intellektuel ejendom, der ejes af os eller vores licensgivere, og du godtager, at du ikke erhverver dig ejerskabsrettigheder, når du downloader indhold fra Sitet. I tilfælde af at du udskriver, kopierer eller gemmer sider fra Sitet (kun så vidt det er tilladt under disse betingelser og vilkår), skal du sikre dig, at ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om intellektuelle ejendomsrettigheder indeholdt i det oprindelige indhold reproduceres.

6. Indhold

Vi kan fra tid til anden ændre formatet og indholdet af Sitet. Du accepterer, at din brug af Sitet er på en "som beset" og "når tilgængelig" basis og på eget ansvar.

Selvom vi forsøger at sikre, at al information på Sitet (bortset fra brugergenereret indhold) er korrekt, skal det ikke ses som autoritet eller rådgivning, som man kan sætte sin tillid til. Du bør tjekke det med os eller den relevante oplysningskilde, før du handler på sådanne oplysninger.

Undtagen i det omfang, hvor vores Leveringsbetingelser for forbrugere er gældende, giver vi ingen oplysninger eller garantierklæringer for nøjagtighed, fuldstændighed, valuta, korrekthed, pålidelighed, integritet, kvalitet, egnethed til formål eller originalitet af indhold af Sitet og, i videst omfang tilladt ved lov, alle underforståede garantier, betingelser eller andre vilkår af nogen art er hermed udelukket, og vi påtager os intet ansvar for tab eller skade af nogen art, der er indtruffet som følge af din eller nogen andens brug af Sitet, eller hvor der sættes lid til dets indhold.

Vi kan ikke garantere, at Sitets indhold vil være fri af vira og/eller anden kode, der kan have kontaminerende eller destruktive elementer. Det er dit ansvar at implementere passende it-sikkerhedsforanstaltninger (herunder antivirus- og andre sikkerhedskontroller) med henblik på at opfylde dine særlige krav til indholdets sikkerhed og pålidelighed.

7. Dine personlige oplysninger

Brug af dine personlige oplysninger sendt til eller via Sitet er underlagt vores Fortroligheds- og Cookies-politik.

8. Brugerindhold

Sitet kan, fra tid til anden, give dig tilladelse til at uploade bruger-genereret indhold (som f.eks. kommentarer eller en specifikation, et design eller andet materiale) ( "brugerindhold"), og sende det til os. I tilfælde af, at du gør dette, er du ansvarlig for sådant brugerindhold, som indsendes af dig. Du må ikke indsende brugerindhold, der:

 • krænker intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende en tredjepart, eller som er ulovligt, truende, misbrugende, injurierende, pornografisk, uanstændigt, vulgært, uanstændigt eller krænkende;
 • indeholder eller distribuerer vira og / eller andre kontaminerende eller ødelæggende elementer; eller
 • efterligner, eller giver urigtige oplysninger om en tilknytning til enhver person eller enhed.

Ved at indsende brugerindhold, bekræfter du, at du har ret til at gøre det, og giver os og vores partnere en vedvarende, uopsigelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri og fuldt sub-licenserbar ret og licens til at bruge, gengive, og ændre sådant brugerindhold (helt eller delvist) og / eller til at inkorporere det i andre værker i enhver form.

9. Eksterne links

Sitet kan, fra tid til anden, indeholde links til eksterne sites, som kan omfatte links til tredjeparts tilbud og kampagner. Vi inkluderer disse for at give dig adgang til oplysninger, produkter eller tjenester, som kan være nyttige eller interessante for dig. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af disse sites eller for noget, som de stiller til rådighed, og garanterer ikke, at de vil være tilgængelige konstant. Selvom vi inkluderer links til sådanne eksterne sites er det ikke ensbetydende med en godkendelse af eller forbindelse med deres operatører eller promoters. Vi støtter dog vores grossister, der er anført på Smiffys.dk hjemmeside som pålidelige leverandører af Smiffys produkter.

10. Generelt

Intet i disse betingelser og vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar over for dig for dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller for bevidst urigtige oplysninger eller andet ansvar, som under engelsk lov ikke nødvendigvis er begrænset eller udelukket.

Med dette forbehold er vi under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig for eventuelt virksomhedstab, og eventuelt ansvar for tab, du lider, er udelukkende begrænset til tab, der var rimelig forudserbare.

Disse betingelser og vilkår skal være underlagt engelsk lov, og du accepterer, at enhver disput mellem dig og os vedrørende dem eller Sitet kun vil blive behandlet af de engelske domstole, forudsat, hvis du bor i en anden del af Storbritannien end England, at den gældende lov for den del af Storbritannien vil være gældende og en eventuelt disput kun vil blive behandlet af domstolene dér. Intet skal forhindre os i at anlægge sag ved en kompetent domstol for at beskytte vores intellektuelle ejendomsrettigheder.

11. Kontakt os

Send venligst spørgsmål, du har om disse betingelser og vilkår eller problemer med Sitet via e-mail til cutsomerservices@smiffys.dk eller skriv til os på:

Smiffys Customer Services
Peckett Plaza
Caldicott Drive
Gainsborough
Lincolnshire
DN21 1FJ

Leveringsbetingelser for forbrugere

1. Introduktion

Følgende er Leveringsbetingelser og vilkår for smiffys.dk (Sitet). Sitet drives af RH Smith & Son (Wigmakers) Ltd, der driver virksomhed under navnet Smiffy's (vi, os og vores). Vi er et aktieselskab, der er registreret i England. Vores registreret selskabsnummer er 1179968 med hovedkontor på Peckett Plaza, Gainsborough Business Park, Caldicott Drive, Gainsborough, Lincolnshire DN21 1FJ. Vi er medlem af Giftware Association. Vores momsregistreringsnummer er GB 129 5795 28.

2. Bestilling og tilgængelighed

Alle ordrer via Smiffys grossister skal opfyldes af forhandler. Alle forespørgsler og returnerer skal være i overensstemmelse med grossister politikkerne fundet på deres hjemmesider. Denne hjemmeside er ikke at købe direkte fra Smiffys. Du kan dog via dette websted finde en række Smiffys grossister, som du kan købe fra. Kontakt forhandler for at kontrollere tilgængeligheden og lagerbeholdninger. Du bør har nogen henvendelser vedrørende produktet compostion og passe behage email customerservices@smiffys.dk

3. Produktinformation

Oplysninger på webstedet om dimensionering af produkter er kun vejledende. Hvis du er i tvivl om størrelsen af et produkt, du har brug for, anbefaler vi, at du kontakter forhandler før placere din ordre.

4. Vores ansvar

Intet i disse betingelser og vilkår skal begrænse eller udelukke ansvaret over for dig:

 • for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed;
 • for svigagtig afgivelse af urigtige oplysninger;
 • for kontraktbrud indsat ved paragraf 12 af Købeloven 1979 eller paragraf 2 af Loven for levering af varer og tjenesteydelser 1982;
 • under Del I af Forbrugerbeskyttelsesloven 1987; eller
 • for andet ansvar, som under engelsk lov ikke må begrænses eller udelukkes.

Med dette forbehold vil vi under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig for eventuelle driftstab, og ethvert ansvar vi har for tab du lider som følge af en kontrakt kan ikke overstige købesummen for de relevante produkter og er strengt begrænset til tab, der var rimeligt forudseelige. Tab er forudsigelige i de tilfælde, hvor de kunne overvejes af dig og os på det tidspunkt, hvor din ordre blev accepteret.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle manglende handling, eller forsinkelse i udførelsen af eventuelle forpligtelser i henhold til kontrakten, der forårsages af hændelser uden for vores rimelige kontrol.

5. Generelt

Du må ikke overføre eller tildele nogle eller alle dine rettigheder eller forpligtelser, der fremgår af kontrakten.

Alle opsigelsesmeddelelser fra dig skal indsendes skriftligt til adressen angivet i slutningen af disse betingelser og vilkår. Vi kan sende dig en opsigelsesmeddelelse enten til den e-mail- eller postadresse, som du opgav, da du afgav en ordre.

Hvis vi undlader at håndhæve nogen af vores rettigheder, medfører det ikke et afkald på vores rettigheder.

Hvis nogle af betingelserne i disse betingelser og vilkår viser sig at være uden retskraft, skal alle andre betingelser fortsat være upåvirket.

Disse betingelser og vilkår kan ikke varieres uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Disse betingelser og vilkår og dokumenter, der udtrykkeligt nævnes i dem, udgør hele aftalen mellem dig og os i forhold til et kontraktemne. Vi er forpligtet ved lov til at meddele, at kontrakter kun kan indgås på det engelske sprog, og at ingen offentlige arkiveringskrav er gældende.

Disse betingelser og vilkår skal være underlagt engelsk lov, og du accepterer, at enhver disput mellem dig og os vedrørende denne eller en hvilken som helst kontrakt kun vil blive behandlet af de engelske domstole, forudsat, hvis du bor i en anden del af Storbritannien end England, at den gældende lov for den del af Storbritannien vil være gældende og en eventuelt disput kun vil blive behandlet af domstolene dér.

6. Kontakt os

Send venligst spørgsmål om disse betingelser og vilkår eller en ordre du har afgivet eller om ordreafgivelse generelt via e-mail til customerservice@smiffys.dk